Her kan du laste ned 
Vær oppmerksom på at det er lengdebegrensning på båter:  Maks 2,5m utenfor fortøyningsbom/utrigger