STRAND Båtforening

Vaktordning

Medlemmene utfører vakttjeneste på kvelds- og nattetid

Det ligger en protokoll i vaktbua som beskriver vaktrutinene. Vakten skal ha en personlig tilknytning til båtforeningen. Det skal alltid være to på vakt samtidig, begge over 18 år og snakke norsk/engelsk. Om du setter bort vakten vil vi minne om å informere om låssystemet og vaktrutiner. Om det ikke stilles på vakt skapes problemer i forhold til sikkerheten i havnen, derfor påløper et straffegebyr. Det er alltid andelseier som har ansvar for at vakten gjennomføres og at havne reglementet følge

Ekstravakter

Har du ikke mulighet til å gå vakten din selv eller skaffe erstatning, kan du ringe følgende personer som kan gå din vakt mot betaling.