STRAND Båtforening

Viktige datoer

Merk deg følgende datoer i år

 • 22. april: Oppstart utsetting av båter øvre plan
 • 24. april: Generalforsamling 24 april kl 18.00 – Digitalt
 • 27. april: Utsetting av båter nedre plan fra kl 9.00
 • 1. mai: Vakttjeneste i havna starter, se vaktlisten din for dato
 • 15. mai: Siste frist for utsetting av båter fra øvre plan
 • 5. juni: Dugnad kl 18.00 – det settes stor pris på deg som bidrar
 • 15. juni: Aktivitetsdag sammen med Sarbuvollen båtforening. Se informasjon i bladet.
 • 30.9-1.10: Opptak av båter nedre plan (forbehold på dato)
 • 15. oktober: Siste frist for opptak av båter øvre plan/parkeringsplassen
 • 18. oktober: Siste vaktrunde i havna for i år
 • 1. november – Siste frist for å disponere bryggeplassen i havna. Etter denne dato må det foreligge godkjennelse fra Havnesjefen dersom plassen ønskes benyttet.

Vann og strøm kobles fra bryggene i vinterhalvåret. Vi har søppelcontainer i periode 1. mars til 30. november – Spesialavfall, doer og komfyrer skal selvfølgelig ikke i containeren. Fint om alle bidrar til å stoppe dette.

Skjema for søknad om vinteropplag finnes på SB sine nettsider samt i Havneweb.no Skjema for fullmakt til general forsamling kan lastes ned i Havneweb.no