29. mars 2023 – FULLMAKTSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2023 KL 18.00

17. januar 2023: Utleie av båtplass: Medlemmer er pliktig til å informere foreningen, når de leier ut sin båtplass. Leietaker er også pliktig å melde seg inn som sommermedlem. Dette er viktig for å nå ut til alle båteiere med viktig informasjon.

17. januar 2023: Båtens størrelse:  Viktig at båten tilpasses plassens bredde og lengde, både av hensyn til de andre medlemmene i havnen og moringer. Brutto mål skal være inklusiv alt som stikker utenfor båten, inklusiv badeplattform, motor, aggregater etc.  Båtens mål er ment å reflektere den bruk av plass den bruker. Det vil si at lengde ( inkl motor) og bredde + en halv meter (25cm på hver side samt foran og bak) skal inkluderes. Vinteropplaget vil bli fakturert etter disse mål.

1. januar 2023: Ny frist for utrydding av åreskap er 31. mars. Dette gjelder for skapene langs bakveggen av vakthuset.

8. januar 2023: – Styret takker alle som bidrar til å holde det pent og ryddig i havnen vår og som vil bidra til å gjøre havet renereTauvettplakat

22. november 2022: Bærum kommune og Marinreparatørene inviterer til:
Informasjonsmøte 2, hummerfredning i Bærum Kommunegården, Eivind Lychesvei 10, torsdag 8 desember kl 18:00  Invitasjon

20. november 2022: Prosess status samhandling Bærum kommune og FBB Link

26. oktober 2021: Nye Ledlys:
LED-belysningen i havneområdet til SB ferdig montert, bortsett fra 2 lyskastere som vil bli montert når båtene er ute igjen fra opplag. Det ble enorm »lysende» forandring og med LED-belysning vil SB også redusere strømforbruket! LAJE har levert og montert belysning.
God høst, Styret i SB

 

Info til medlemmer om «Disposisjonsrett til arealer – festeavtale med Bærum kommune»

Kajakk Plasser: Dette har vært populært – og det er dessverre ikke flere ledige på det nåværende tidspunkt.

 

Endrede fartsgrenser og nye restriksjoner: Fra og med 2022 gjelder følgende farstgrenser og restriksjoner i sjøområdet i Bærum Kommune:
– Maks. 5 knop innenfor 200 meter fra land ellers maks. 25 knop i sjøområdet til kommunen
– Forbud mot motorisert ferdsel under broen mellom Kadettangen og Kalvøya
– Unntak: Følge- og sikringsbåter for organisert sjøidrett som padling, roing, seiling, svømming, SUP osv. er unntatt forskriften Vedlegg: Kart med markering av sjøområdet.   Kilde:

 

Nytt Havneprogram

Havneweb er i drift. Det er en lite vei å gå før alt er oppe og står. Så langt er styret tilfreds. Det nye systemet vil hjelpe oss med enklere logistikk for opptak og utsetting. Det vil også innebære en ‘’strengere avtale’’ for når den enkelte får dato for utsetting til våren og opptak til høsten, slik at arbeidskapasiteten vår blir enklere og mer effektiv også på dette området. Nytt havnesystem fordrer at medlemmene melder inn e-post adresser og riktige telefon/mobilnummer, da informasjon fremover vil sendes ut fra nye systemet, også vår nåværende ‘’På Strandkanten’’, som igjen vil spare foreningen for mye trykke og portoutgifter. Alle opplysninger blir selvfølgelig behandlet i trå med GDPR

Vi ser fram til å få dette nye systemet ordentlig på plass, og håper på god respons på innmelding av riktige e-post adresser og telefon/mobilnummer fremover.

 

Mulig forlengelse av bryggene for å avhjelpe kommunen

Strand Båtforening er som kjent en del av FBB. FBB har i siste måneder vært i flere møter med Bærum kommune om endingene av Sandviksbukta og Lakseberget Båtforening.

FBB, med sine båtforeninger utover Lakseberget, Sarbuvollen, Gyssestad, Solvik og Strand, har tilbudt Bærum kommune å være behjelpelige i den perioden Lakseberget Båtforening blir berørt i byggeperiode av sjøfronten til Sandvika. I forbindelse med utbygging på Lakseberget har foreningene sagt seg villige til å vurdere løsninger for å avlaste Lakseberget. Det kan derfor bli en mulig løsning at Strand Båtforening tar i mot noen fra Lakseberget. Det betinger uansett at Bærum kommune gir tillatelse til å forlenge noen av våre brygger ut i Holtekilen, dersom det blir aktuelt, og at kostnadene bæres i sin helhet av Bærum kommune.

Styret vil fortløpende informere når vi vet mer konkret om dette, men det skjer uansett lite før ved sesongslutt 2022, slik FBB er orientert om foreløpig.

Nåværende festeavtale med Bærum Kommune og FBB skal reforhandles og fornyes innen 2. januar 2023 for kommende 10 år.

God høst og vinter, ta stadig en titt nedom opplagsplassen for de som ligger der for å passe på presenninger og stativer.

Mvh Styret Strand båtforening,

28. oktober 2021

___

Endring i rutiner for utsetting av båter: Båtene fremover vil settes ut på dagtid. Det påløper flyttegebyr for båter som ikke er klare i tide (kr 2000,- ), så her gjelds det å følge med på de beksjedene dere får.

T-Shirter: Vi har mange T-shirter til salgs på kontoret,  kun kr 150,- pr stk. Har du lyst på:
Kontakt oss i Styret, så hjelper vi deg.

___

Vipps nr Strand båtforening: 559563.

NYE PRISER for 2023 KOMMER ETTER GENERALFORSAMLING

Utgåtte priser fra januar 2019:

Mange av våre medlemmer velger å leie ut båtplassen sin. Det skaper administrasjon for styret. For å kompensere for dette er det besluttet at de som leier plass tegner sommermedlemskap. Ved utleie vær snill å informere om dette.
Artikkel Gjelder for Pris Kommentar
Medlemskontigent 200 pr år
Sommermedlemskap 250 pr sesong
Gebyr Andelsbrev 500 pr stk
Jolleopplag 1150 pr sesong
Jolleplass Andelseier 750 pr sesong
Jolleplass Leietaker 1000 pr sesong
Kajakkplass 500 pr sesong
Åreskap 150 pr sesong
Vaktgebyr (manglende fremmøte) 2500 pr gang
Opplag nedre del 215 pr kvm/sesong
Opplag øvre del 225 pr kvm/sesong
Purregebyr 70 pr purring
Flyttegebyr for båter som ikke er klare til oppgitt utsettingsdato 2000 pr gang