Styret

strandbilde PNG

Adresse: Strandalléen 52, 1368 Stabekk

Kontor telefon/fax: 67122144

epost: 

post@strandbf.no.

eller

strandb@online.no

Her finner du oversikt over styrets medlemmer for Strand Båtforening.  Ta gjerne kontakt med styret, helst pr e-post.

Er det viktig, ta gjerne kontakt pr. telefon.

Leder
Nestleder
Havnesjef
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Leder

Rune Larsen 

epost: leder@strandbf.no   

tlf: 951 91 555

Nestleder

Jan Tore Grimsrud 

epost: post@strandbf.no 

Tlf: 930 30 449

Havnesjef

Helge Haaverstad 

epost: havnesjef@strandbf.no 

tlf: 901 76 472

Kasserer

Andre Bjørndahl 

epost: kasserer@strandbf.no 

tlf: 926 53 172

Sekretær

Svein Erik Tegner 

epost: post@strandbf.no 

tlf: 916 02 563

Styremedlem

Vibeke C. Hammer 

epost: post@strandbf.no 

tlf: 975 31 932