Meldinger

strandbilde PNG

Informasjon fra Strand Båtforening til medlemmene.

Sne og vind har ført til at mange presenninger og opplagsstativer til presenningene må legges på igjen. Vi oppfordrer dere som har båten her til å passe ekstra på ved uvær og anbefaler å sjekke båten gjennom vinteren. 24.1.18 Vibeke

Fortløpende informasjon kan legges ut på vår facebook side

Utleie
Mange av våre medlemmer velger å leie ut båtplassene sine. Det skaper noe mer administrasjon for styret. Det er derfor besluttet at de som leier plass skal tegne et snilt lite sommermedlemskap. Dere som leier ut plassene deres skal følgelig informere leietaker om dette. For kommunikasjon og annonse om leie/utleie er du hjertelig velkommen til å bruke facebook siden.

 

Vedlikeholdsarbeider som er planlagt og under utførelse:

  • Oppgradering vinsjehus: Beholder ”reisverket”, ny kledning
  • Rydde vekk stein fra bakvegg vaktlokalet
  • Oppruste sikringskap/el-installasjon etter båtutsetting våren 2018
  • Rette og støtte opp/støpe fast stolpen, sveise ny bom
  • Montere nye dører på toaletter m/Doorman lås

 

Sesongen er over for i år. Vannet er nå koblet fra. Vi håper dere har hatt en fin sesong. Vi i styret vil i år spesielt takke vår nye Havnesjef Helge Haaverstad for strålende innsats. Han har virkelig trådt inn i sin nye rolle på en fremragende måte, 1.11.17 Vibeke

Vi håper alle bidrar til å holde det pent og ryddig.