Meldinger

Informasjon fra Strand Båtforening til medlemmene

Omstendighetene rundt smittespredning tilsier at årsmøte 2021 vil avholdes digitalt 21. april kl 19.00.  Nærmere informasjon finnes i På Strandkanten, vår medlemsblad.

Vi kan i år glede oss over positiv respons på de nye kajakk plassene. Det planlegges å sette opp enda et nytt stativ til neste år.

Vi gjør dere oppmerksomme på at båtene i år vil settes ut på dagtid. Det påløper flyttegebyr for båter som ikke er klare i tide (kr 2000,- ), så her gjelds det å følge med på de beksjedene dere får.

T-Shirter
Vi har mange T-shirter til salgs på kontoret,  kun kr 150,- pr stk. Har du lyst på: Kontakt oss i Styret så hjelper vi deg.

Strand båtforenings T- shirte

Mai 2019 hadde vi havneinspeksjon og vi fikk positive tilbakemeldinger bortset fra noe «slurv» og dårlig kvalitet på skjøteledninger  som brukes til noen av båtene. Så OBS folkens – vi har blitt anbefalt å gjøre tiltak for å sikre el-sikkerheten i havna.

-Forøvrig takker Styret alle som bidrar til å holde det pent og ryddig
-Vipps nr Strand båtforening: 559563.

Mange av våre medlemmer velger å leie ut båtplassen sin. Det skaper administrasjon for styret. For å kompensere for dette er det besluttet at de som leier plass tegner sommermedlemskap. Ved utleie vær snill å informere om dette.

Priser fra januar 2019

Artikkel Gjelder for Pris Kommentar
Medlemskontigent 200 pr år
Sommermedlemskap 250 pr sesong
Gebyr Andelsbrev 500 pr stk
Jolleopplag 1150 pr sesong
Jolleplass Andelseier 750 pr sesong
Jolleplass Leietaker 1000 pr sesong
Kajakkplass 500 pr sesong
Åreskap 150 pr sesong
Vaktgebyr (manglende fremmøte) 2500 pr gang
Opplag nedre del 215 pr kvm/sesong
Opplag øvre del 225 pr kvm/sesong
Purregebyr 70 pr purring
Flyttegebyr for båter som ikke er klare til oppgitt utsettingsdato 2000 pr gang
John Feltmann Halvorsen «Havnesjefen».
På tirsdag 23. juni  gikk John bort etter en lang kamp mot sykdom.
John har vært en bauta i vår havn, og det er vel nær sagt ingen som ikke har fått en hjelpende hånd av «Havnesjefen» i hans tid i denne funksjonen. John fikk sin første båt på Strand i 1965, siden da var han ivrig engasjert i båtlivet og driften av Strand Båtforening. Etter han gikk av som brannmester på Briskeby brannstasjon i Oslo, var han å se i havna både tidlig og sent. Han tok tak i mye som man ikke ser så lett, men som er et stort savn når det en dag slutter. Han var en stor resurs for foreningen og medlemmer.  På vårgeneralforsamling 2019 ble John utnevnt til æresmedlem av Strand Båtforening for sin innsats gjennom mange år. Vi tenker på familien i denne stund.🌹
Hedres for innsatsen i båtforeningen.
Æresmedlemmer: John Feltmann Halvorsen (til høyre) og Rolf Martinussen med sine æresbevis på årsmøte 11. april 2019. Budstikkas artikkel.