Meldinger

Informasjon fra Strand Båtforening til medlemmene

Kanskje noen som bør passe litt bedre på båten sin?
Forøvrig takker Styret alle som bidrar til å holde det pent og ryddig.
Utleie

Mange av våre medlemmer velger å leie ut båtplassen sin. Det skaper administrasjon for styret. For å kompensere for dette er det besluttet at de som leier plass tegner sommermedlemskap. Ved utleie vær snill å informere om dette.

Priser januar 2019

Artikkel Gjelder for Pris Kommentar
Bryggeplass Andelseier 900 pr meter/sesong
Bryggeplass Leietaker 1050 pr meter/sesong
Gebyr Andelsbrev 500 pr stk
Jolleopplag 1150 pr sesong
Jolleplass Andelseier 750 pr sesong
Jolleplass Leietaker 1000 pr sesong
Kajakkplass 500 pr sesong
Kranleie 500 pr gang
Medlemskontingent 200 pr år
Opplag nedre del 215 pr kvm/sesong
Opplag øvre del 225 pr kvm/sesong
Purregebyr 70 pr purring
Sommermedlemskap 250 pr sesong
Vaktgebyr (manglende fremmøte) 2500 pr gang
Åreskap 150 pr sesong