strandbilde PNG

Merk deg følgende datoer 2023:

Vann og strøm kobles fra bryggene i vinterhalvåret. Vi har søppelcontainer i periode 1. mars til 30. november – Spesialavfall, doer og komfyrer skal selvfølgelig ikke i containeren. Fint om alle bidrar til å stoppe dette.