strandbilde PNG

Medlemskap

Pris År

  • Tekst

Båtplass 1

Pris År

  • Tekst

Sjøsetting/opptak

Pris pr båt

  • Tekst

Vinterlagring

Pris Pr sessong

  • Tekst...

Gebyr

Pris Pr gang

  • Alle båter må være flyttet fra havnen inne 1. november. Om noen trår over denne dato belastes man med gebyr.