Viktige datoer

strandbilde PNG

Merk deg følgende datoer 2022:

  • Generalforsamling 26 april kl 19.00 – Digitalt
  • 1. mai – Vakttjeneste i havna starter
  • 7. mai – Utsetting av båter på nedre plan fra kl 9.00
  • 15. mai – Siste frist for utsetting av båter fra øvre plan
  • 8. juni – Dugnad kl 18.00 – det settes stor pris på deg som bidrar
  • 11. juni – Sommerfest ved Saraholmen. Se egen påmelding i bladet.
  • 1/2/3. oktober – Opptak av båter nedre plan (forbehold på dato)
  • 15. oktober –  Siste frist for opptak av båter øvre plan/parkeringsplassen
  • 31. oktober – Siste vaktrunde i havna for i år
  • 1. november – Siste frist for å disponere bryggeplassen i havna. Etter denne dato må det foreligge godkjennelse fra Havnesjefen dersom plassen ønskes benyttet.

Vann og strøm kobles fra bryggene i vinterhalvåret. Vi har søppelcontainer i periode 1. mars til 30. november – Spesialavfall, doer og komfyrer skal selvfølgelig ikke i containeren. Fint om alle bidrar til å stoppe dette.