Viktige datoer

strandbilde PNG

 

Merk deg følgende datoer 2020:

  •  Generalforsamling kl 19.00 på Strand Restaurant, medlemmer oppfordres til å stille, utsatt på ubestemt tid pga koronavirus
  • 1. mai – Vakttjeneste i havna starter
  • 1/2/3. mai – Utsetting av båter på nedre plan – endelig dato bestemmes senere (fleksiblilitet pga korona)
  • 1. juni (forslag fra styret om endring til 15. mai) er siste frist for utsetting av båter fra øvre plan (fleksiblilitet pga korona)
  • 3. juni – Dugnad kl 18.00 – det er hyggelig om du bidrar
  • 2/3/4. oktober – Opptak av båter nedre plan (forbehold på dato)
  • 15. oktober –  Siste frist for opptak av båter øvre plan
  • 31. oktober – Siste vaktrunde i havna for iår
  • 1. november – Siste frist for å disponere bryggeplassen i havna. Etter denne dato må det foreligge godkjennelse fra Havnesjefen dersom plassen ønskes benyttet.

Vann og strøm kobles fra bryggene i vinterhalvåret. Vi har søppelcontainer i periode 1. mars til 30. november – Spesialavfall, doer og komfyrer skal selvfølgelig ikke i containeren. Fint om alle bidrar til å stoppe dette.