Viktige datoer

strandbilde PNG

 

Merk deg følgende datoer 2019:

  • Ny dato kommer – Generalforsamling kl 19.00 på Strand Restaurant, medlemmer oppfordres til å stille
  • 1. mai – Vakttjeneste i havna starter
  • 3/4/5. mai – Utsetting av båter på nedre plan – endelig dato bestemmes senere
  • 1. juni – Siste frist for utsetting av båter fra øvre plan
  • Ny dato kommer – Dugnad kl 18.00 – det er hyggelig om du bidrar
  • 4/5/6. oktober – Opptak av båter nedre plan (forbehold på dato)
  • 15. oktober –  Siste frist for opptak av båter øvre plan
  • 31. oktober – Siste vaktrunde i havna for iår
  • 1. november – Siste frist for å disponere bryggeplassen i havna. Etter denne dato må det foreligge godkjennelse fra Havnesjefen dersom plassen ønskes benyttet.

Vann og strøm kobles fra bryggene i vinterhalvåret. Vi har søppelcontainer i periode 1. mars til 30. november – Spesialavfall, doer og komfyrer skal selvfølgelig ikke i containeren. Fint om alle bidrar til å stoppe dette.