Vaktordning

  • Medlemmene utfører vakttjeneste på kvelds- og nattetid
  • Det ligger en protokoll i vaktbua som beskriver vaktrutinene
  • Vakten skal ha en personlig tilknytning til båtforeningen
  • Det skal alltid være to på vakt samtidig, begge over 18 år og snakke norsk/engelsk
  • Om du setter bort vakten vil vi minne om å informere om  låssystemet og vaktrutiner
  • Om det ikke stilles på vakt skapes problemer i forhold til sikkerheten i havnen, derfor påløper et straffegebyr på kr 2.000,-
  • Det er alltid andelseier som har ansvar for at vakten gjennomføres og at havne reglementet følges
FRIST FOR Å FLYTTE BÅTEN
1. november er fristen for å flytte båten fra bryggeanlegget. Det er sikkerhetsmessige årsaker som er grunnen til dette. Belastningen på bryggeanlegget kan bli for stort om båter belaster bryggene om vinteren. Om noen trår over denne dato belastes de med gebyr.
Her kan du laste ned Havnereglementet for Strand Båtforening: Havnereglement
VEDTEKTER FOR STRAND BÅTFORENING
Lengdebegrensning på båter:  Maks 2,5m utenfor fortøyningsbom/utrigger.
Her kan du laste ned Vedtekter for Strand Båtforening: Vedtekter