Vaktordning

  • Medlemmene utfører vakttjeneste på kvelds- og nattetid
  • Det ligger en protokoll i vaktbua som beskriver vaktrutinene
  • Vakten skal ha en personlig tilknytning til båtforeningen
  • Det skal alltid være to på vakt samtidig, begge over 18 år og snakke norsk/engelsk
  • Om du setter bort vakten vil vi minne om å informere om låssystemet og vaktrutiner
  • Om det ikke stilles på vakt skapes problemer i forhold til sikkerheten i havnen, derfor påløper et straffegebyr
  • Det er alltid andelseier som har ansvar for at vakten gjennomføres og at havne reglementet følges