- En liten havn i hjertet av Bærum -

Viktige datoer

Her vil du finne oversikt over datoer som du kan merke deg .

Kontakt/Styret

Her finner du oversikt over styrets medlemmer. Ta gjerne kontakt med styret.

Meldinger

Her vil du alltid finne gjeldende beskjeder og informasjon.

Arkiv

Her vil du finne Havnereglement, Vedtekter, Opplagsskjema og etterhvert andre saks-dokumenter,

Vaktordning

Her finner du noe informasjon om vaktordningen for Strand Båtforening, detaljer står omtalt i vårt medlemsbladet "På Strandkanten".

Lenker

Oversikt over nyttige Internet-sider & Apper for et bedre båtliv